Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Zatrudnianie cudzoziemców

Komunikat dot. wykreślenia Rosji z listy państw, których obywatele mogą podejmować pracę w Polsce na zasadach uproszczonych

Zmiana druków zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Zmiana w wysokości opłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Elektroniczna rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowy

Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców - procedura

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę