Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie oławskim – edycja I", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.w ramach...

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (VII)", który jest współfinansowany...

Projekt realizowany w latach 2021-2022 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie realizuje projekt  „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (VI)", który jest współfinansowany...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę