Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców od 01.01.2018r.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki informacyjne: ...

Informacja dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców lub złożyć ofertę pracy

Informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników PUP dotyczącym planowanych zmian przepisów o pracy krótkoterminowe j cudzoziemców oraz z wprowadzeniem zezwoleń na pracę sezonową w dniach 7-8.12.2017r. w pok. 015 nie będą przyjmowani interesanci. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie oświadczenia o zamiarze...

Bony szkoleniowe i staże dla osób do 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z FE w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zaproszenie na Europejskie Dni Pracodawców

Informujemy, że Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wraz z Dolnośląskimi Pracodawcami - regionalnym związkiem pracodawców Konfederacji Lewiatan, będącym jednym z partnerów EURES - TriRegio, zapraszają Państwa na dni doradcze organizowane w ramach Europejskich Dni Pracodawców, które odbędą się w dniach 20.11.2017r. (Wrocław) i...

Informacja dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców lub złożyć ofertę pracy

Informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników PUP dotyczącym planowanych zmian przepisów o pracy krótkoterminowe j cudzoziemców oraz z wprowadzeniem zezwoleń na pracę sezonową w dniach 14-16.11.2017r. w pok. 015 nie będą przyjmowani interesanci. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie oświadczenia o zamiarze...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów w trybie art. 150f

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, iż w celu zapewnienia prawidłowej realizacji instrumentu, zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach art.150f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu październik br., (tj. 19.10.,26.10.) od godziny 8:00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godzinę 07:45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.   1. w korpusie...

Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców lub złożyć ofertę pracy

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie informujemy, że od 02.10.2017r. wszystkie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz oferty pracy należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława. Jednoczesnie...

Zmiana adresu siedziby Filii PUP w Jelczu-Laskowicach

Zmiana adresu siedziby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - RPO WD 2014-2020, FP

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że w dniu 19.09.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Czas trwania naboru: 19.09.2017r. – 22.09.2017r. Wnioski składane poza w/w terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Miejsce złożenia wniosku: Wnioski...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę