Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Zmiana adresu siedziby Filii PUP w Jelczu-Laskowicach

Zmiana adresu siedziby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - RPO WD 2014-2020, FP

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że w dniu 19.09.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Czas trwania naboru: 19.09.2017r. – 22.09.2017r. Wnioski składane poza w/w terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Miejsce złożenia wniosku: Wnioski...

Nabór na staże oraz bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Nabór na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie nadal dysponuje wolnymi miejscami staży oraz środkami na ich organizację w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Uwaga stypendyści! Możliwość zwrotu nadpłaconego podatku za rok 2016 i 2017

Możliwość zwrotu nadpłaconego podatku za rok 2016 i 2017 dla osób, które pobierały stypendium z Funduszu Pracy

WAŻNE! Informacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo! W związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2012 r....

Szkolenia dla osób do 30 roku życia w ramach PO WER 2014-2020

Szkolenia "Nowoczesny magazynier z obsługą wózka widłowego" oraz "Spawanie metodą MAG i TIG z uprawnieniami TÜV"" w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków na dotacje w ramach POWER, RPO oraz Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że w dniu 22.05.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Czas trwania naboru: Nabór będzie prowadzony w okresie 22.05.2017r. - 31.05.2017r. Jednocześnie informujemy, że wnioski złożone poza w/w terminem...

Wolne środki na organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie nadal dysponuje wolnymi środkami na organizację prac interwencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia...

Wolne miejsca i środki na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie nadal dysponuje wolnymi miejscami staży oraz środkami na ich organizację. W związku z tym zapraszamy: Chętnych pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych; Zainteresowane osoby bezrobotne do kontaktu z doradcami klienta zgodnie z przyjętym podziałem...

Wyświetlanie 41 - 50 z 57 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę