Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że z dniem 27.02.2017r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz w ramach EFS: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2 ...

Nabór na staże, dotacje, bony szkoleniowe dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Nabór na staże, dotacje, prace interwencyjne dla osób od 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO WD 2014-2020

Nabór wniosków w ramach wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanoiwiska pracy będą przyjmowane od dnia 01.02.2017r.   Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy w roku 2017 r. wynosi 24.000zł ...

Dotacje dla osób od 30 roku życia - ostatni etap naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w związku z realizacją dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (II)" posiada jeszcze wolne środki finansowe na realizację: DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości...

Wyświetlanie 41 - 45 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę