Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Informacja dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców lub złożyć ofertę pracy

Informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników PUP dotyczącym planowanych zmian przepisów o pracy krótkoterminowe j cudzoziemców oraz z wprowadzeniem zezwoleń na pracę sezonową w dniach 14-16.11.2017r. w pok. 015 nie będą przyjmowani interesanci. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie oświadczenia o zamiarze...

Zakończenie naboru wniosków o refundację kosztów w trybie art. 150f

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, iż w celu zapewnienia prawidłowej realizacji instrumentu, zakończono przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w ramach art.150f Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu październik br., (tj. 19.10.,26.10.) od godziny 8:00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godzinę 07:45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.   1. w korpusie...

Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców lub złożyć ofertę pracy

W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie informujemy, że od 02.10.2017r. wszystkie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz oferty pracy należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława. Jednoczesnie...

Zmiana adresu siedziby Filii PUP w Jelczu-Laskowicach

Zmiana adresu siedziby Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Jelczu-Laskowicach

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - RPO WD 2014-2020, FP

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że w dniu 19.09.2017r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Czas trwania naboru: 19.09.2017r. – 22.09.2017r. Wnioski składane poza w/w terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Miejsce złożenia wniosku: Wnioski...

Nabór na staże oraz bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Nabór na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie nadal dysponuje wolnymi miejscami staży oraz środkami na ich organizację w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Uwaga stypendyści! Możliwość zwrotu nadpłaconego podatku za rok 2016 i 2017

Możliwość zwrotu nadpłaconego podatku za rok 2016 i 2017 dla osób, które pobierały stypendium z Funduszu Pracy

WAŻNE! Informacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo! W związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2012 r....

Wyświetlanie 21 - 30 z 41 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę