Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Wolne miejsca i środki na organizację staży

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie nadal dysponuje wolnymi miejscami staży oraz środkami na ich organizację. W związku z tym zapraszamy: Chętnych pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych; Zainteresowane osoby bezrobotne do kontaktu z doradcami klienta zgodnie z przyjętym podziałem...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017

  Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że z dniem 23.03.2017r. został zakończony nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2017.   Jednocześnie...

Dofinansowanie na podnoszenie kompetencji zawodowych - spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 28.03.2017r. odbędzie się potkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania dofinansowania na podnoszenie kompetencji zawodowych dla firm oraz dla osób fizycznych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2017. Szczegółowe informacje w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy ...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że z dniem 27.02.2017r. zostanie zakończony nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy oraz w ramach EFS: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałania 1.1.2 ...

Nabór na staże, dotacje, bony szkoleniowe dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia...

Nabór na staże, dotacje, prace interwencyjne dla osób od 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO WD 2014-2020

Nabór wniosków w ramach wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że wnioski o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanoiwiska pracy będą przyjmowane od dnia 01.02.2017r.   Maksymalna kwota refundacji na jedno stanowisko pracy w roku 2017 r. wynosi 24.000zł ...

Dotacje dla osób od 30 roku życia - ostatni etap naboru wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Oławie w związku z realizacją dofinansowanego z Funduszy Europejskich projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (II)" posiada jeszcze wolne środki finansowe na realizację: DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w wysokości...

Wyświetlanie 21 - 29 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę