Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Rrekrutacja na szkolenie „Spawanie metodą MAG i TIG z uprawnieniami TÜV"

Trwa rekrutacja na szkolenie w ramach projektu "Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie Oławskim (IV)", który uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach...

Nabór na staże dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie nadal dysponuje wolnymi miejscami staży oraz środkami na ich organizację w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim (IV)" W związku z tym zapraszamy: Chętnych pracodawców do składania wniosków o organizację staży dla osób...

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - informuję, że: ...

Prace interwencyjne, staże, bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia

Wsparcie udzielane w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" dofinansowanego z FE w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Prace interwencyjne dla osób z niepełnosprawnością oraz staże w ramach RPO WD 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie dysponuje środkami finansowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. Projekt pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie oławskim...

Wyczerpanie środków na bony zasiedleniowe w 2018r.

Uprzejmie informujemy, że zostały wyczerpane wszystkie środki na realizację bonów zasiedleniowych przeznaczone na  finansowanie tej formy w 2018r. Na chwilę obecną zachęcamy do korzystania z innych form dostępnych w Urzędzie w miarę posiadanych środków. ...

Wyczerpanie środków na tworzenie stanowiska pracy w 2018r.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28.03.2018r. zostały wyczerpane wszystkie środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy przeznaczone na realizację tej formy w 2018r. W związku z powyższym informujemy, ze wnioski złożone od dnia 04.04.2018r. zostaną pozostawione bez...

Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców - procedura

ZEZWOLENIA NA PRACE SEZONOWE DLA CUDZOZIEMCÓW Od 01.01.2018r. wprowadzone zostały zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Zezwolenia na pracę sezonową będą przeznaczone dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i wymagane do wykonywania prac w zakresie rodzajów działalności uznanych za sezonowe,...

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - procedura

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że w dniu 09.04.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Czas trwania naboru: Nabór będzie prowadzony w okresie 09.04.2018r. - 13.04.2018r. Wnioski złożone poza w/w terminem pozostaną bez rozpatrzenia....

Wyświetlanie 11 - 20 z 49 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę