Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Nagłówek

Aktualności

Wyczerpanie środków na tworzenie stanowiska pracy w 2018r.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu Komisji w dniu 28.03.2018r. zostały wyczerpane wszystkie środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy przeznaczone na realizację tej formy w 2018r. W związku z powyższym informujemy, ze wnioski złożone od dnia 04.04.2018r. zostaną pozostawione bez...

Zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców - procedura

ZEZWOLENIA NA PRACE SEZONOWE DLA CUDZOZIEMCÓW Od 01.01.2018r. wprowadzone zostały zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. Zezwolenia na pracę sezonową będą przeznaczone dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i wymagane do wykonywania prac w zakresie rodzajów działalności uznanych za sezonowe,...

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - procedura

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI Od 01.01.2018r. obowiązują nowe zasady dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w ramach tzw. procedury uproszczonej, zwanej także "procedurą oświadczeniową". Oświadczenie wpisane przez Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie informuje, że w dniu 09.04.2018r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Czas trwania naboru: Nabór będzie prowadzony w okresie 09.04.2018r. - 13.04.2018r. Wnioski złożone poza w/w terminem pozostaną bez rozpatrzenia....

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2018r.

W związku z dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych dotacjami informujemy, że obecnie trwają prace nad aktualizacją Wniosku i Regulaminu dotyczących przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. Obowiązujące wersje zostaną zamieszczone na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania przed ogłoszeniem...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy na rok 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na rok 2018. Szczegółowe informacje w zakładce: Urząd/ Dokumenty do pobrania/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy na rok 2018. W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu 71/3139631 lub w siedzibie Powiatowego...

Nabór wniosków w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Oławie posiada wolne środki na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy. Przewidywana maksymalna kwota na utworzenie 1 stanowiska wynosi 24 000,00zł. Wnioski przyjmowane będą od 1 marca 2018r.

UWAGA! Dotyczy zatrudniania cudzoziemców: nowe godziny przyjmowania interesantów.

Od dnia 29.01.2018r. przyjmowanie/wydawanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i zezwoleń na pracę sezonową będzie odbywało się w godzinach od 10:00 do 14:00.  

Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców od 01.01.2018r.

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r., poz. 1543), Departament Rynku Pracy przygotował ulotki informacyjne: ...

Informacja dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców lub złożyć ofertę pracy

Informujemy, że w związku ze szkoleniem pracowników PUP dotyczącym planowanych zmian przepisów o pracy krótkoterminowe j cudzoziemców oraz z wprowadzeniem zezwoleń na pracę sezonową w dniach 7-8.12.2017r. w pok. 015 nie będą przyjmowani interesanci. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie oświadczenia o zamiarze...

Wyświetlanie 1 - 10 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę