Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Oławie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt realizowany w latach 2017-2018 w ramach PO WER 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany w 2017r. w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 8, Działania 8.1

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę